Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

Najtragiczniejsze w skutkach są zawsze śmiertelne wypadki komunikacyjne, ale także wypadki przy pracy, które również mogą się skończyć bardzo przykro dla bliskich poszkodowanego. Czasem jest to tylko chwila nieuwagi, niedopatrzenie czy błąd ze strony zakładu pracy i osoby przełożonej, która nie dopilnowała wszystkich zasad BHP. Jakkolwiek nie byłoby to trudne i przykre, w pewnym momencie należy się posłużyć trzeźwością umysłu i domagać się odszkodowania za wypadek śmiertelny. W takich sytuacjach najlepiej skorzystać z usług centrum odszkodowań, aby proces dochodzenia odszkodowań zakończył się wysokim zadośćuczynieniem, rentą wypłacaną dożywotnio lub tylko jednorazowym odszkodowaniem, jakie słusznie należy się rodzinie zmarłego.

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
Rekompensaty czy tzw. zadośćuczynienia za doznaną krzywdę mogą dochodzić wszyscy bliscy osoby zmarłej śmiercią tragiczną w wyniku np. wypadku samochodowego. O zadośćuczynienie finansowe najczęściej starają się rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie lub wnuki. W każdym przypadku konieczne będzie udowodnienie bliskiej relacji z poszkodowanym, która wskaże na rodzaj więzi, jaka nas łączyła z osobą zmarłą.