Odszkodowanie za pogorszenie sytuacji materialnych – wypadek w pracy uk

Jak zostało już nieco wspomniane, poprzez tragiczny wypadek komunikacyjny czy wypadek w pracy uk osoby bliskie, rodzina często traci jedyne źródło utrzymania. Najbardziej reprezentatywnym przykładem będzie na pewno śmierć ojca, który ze względu na swój dochód zapewniał utrzymanie całej rodzinie. Nie jest to jednak wyłączna sytuacja. Wielokrotnie zdarzało się, że wypadek śmiertelny zabrał matce dorosłe już dziecko, które pomagało jej finansowo. To także ważna sytuacja, kiedy można się domagać wysokiego odszkodowania za pogorszenie sytuacji materialnej. Żona niemająca prawa do rety rodzinnej podobnie może ubiegać się o tego rodzaju zadośćuczynienie finansowe.