Odszkodowanie za pogorszenie sytuacji materialnych – wypadek w pracy uk

Jak zostało już nieco wspomniane, poprzez tragiczny wypadek komunikacyjny czy wypadek w pracy uk osoby bliskie, rodzina często traci jedyne źródło utrzymania. Najbardziej reprezentatywnym przykładem będzie na pewno śmierć ojca, który ze względu na swój dochód zapewniał utrzymanie całej rodzinie. Nie jest to jednak wyłączna sytuacja. Wielokrotnie zdarzało się, że wypadek śmiertelny zabrał matce dorosłe już dziecko, które pomagało jej finansowo. To także ważna sytuacja, kiedy można się domagać wysokiego odszkodowania za pogorszenie sytuacji materialnej. Żona niemająca prawa do rety rodzinnej podobnie może ubiegać się o tego rodzaju zadośćuczynienie finansowe.

Wysokość odszkodowania za śmierć

Suma odszkodowania za śmierć osoby bliskiej, która zmarła w wyniku wypadku komunikacyjnego czy wypadku w pracy jest zawsze bardzo trudna do ustalenia. Niezbędne jest uzgodnienie wielu istotnych szczegółów zdarzenia, a także konsekwencji, jakie to zdarzenie ze sobą poniosło. Bierze się więc pod uwagę dramatyzm zaistniałej sytuacji, a także rozpacz, jaka dotyczy bliskich. Istotne jest też poczucie pustki, cierpienia moralne oraz rodzaj więzi, jaka łączyła osoby bliskie ze zmarłym. Nie bez znaczenia będzie też wiek poszkodowanego. Sumy odszkodowania potrafią być różne. Liczy się tu oczywiście zaciekłość, z jaką centrum odszkodowań zajmuje się daną sprawą. Bezwzględnie wysokość odszkodowania nie zmniejszy cierpienia, ale stanie się stosowną rekompensatą finansowa, jaka będzie potrzebna bliskim po stracie np. jedynego żywiciela rodziny, osoby zajmującej się domem itp. Takie sytuacje wiążą się np. z utratą znaczącego dochodu i trudnościami finansowymi, które będą mieć z tego powodu swoje widoczne miejsce.